Evropská unie hrou

Evropské volby 2014

Nové výukové moduly o volbách do Evropského parlamentu 2014 pro studenty SŠ. Pro pedagogy jsou připraveny prezentace, související metodika i materiály do hodiny!

Nové výukové moduly o volbách do Evropského parlamentu 2014 pro studenty SŠ. Pro pedagogy jsou připraveny prezentace, související metodika i materiály do hodiny!

Obě lekce jsou zpracovány v prezentačním systému PREZI, který umožňuje učitelům nové možnosti interaktivní práce se studenty .

 

Demokracie a volby

Hlavní vzdělávací cíle:

  • Účastník si uvědomuje podstatu demokracie.
  • Účastník si uvědomuje roli a význam občanů v demokracii.
  • Účastník si uvědomuje význam a roli voleb v demokratických režimech.

Abstrakt:

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na představení podstaty demokracie a významu voleb v demokratických režimech. Hlavním cílem je porozumění principům, na kterých funguje demokracie, pochopení role občana v demokracii a možnost jeho zapojení. Důraz je kladen především na význam voleb, které jsou hlavním prostředkem alternace moci, a na roli, kterou občané ve volbách zastávají.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Materiály ke stažení:

metodikamateriályprezentace

 

Volby do Evropského parlamentu

Hlavní vzdělávací cíle:

  • Účastnící se dozvídají o roli a postavení Evropského parlamentu v EU.
  • Účastnící se dozvídají o roli europoslanců a různých frakcí v EP.
  • Účastnící si uvědomují význam voleb do Evropského parlamentu.

Abstrakt:

V tomto výukovém modulu se účastníci dozvídají o funkci a roli Evropského parlamentu (EP) v Evropské unii (EU). Evropský parlament je představen jako instituce, jejíž členové jsou přímo voleni občany členských zemí, a jako instituce, která má nezastupitelnou roli ve fungování EU a významně ovlivňuje její činnost. Účastníci se dozvídají o jednotlivých frakcích, které v EP působí, seznamují se s jejich významem a působností. Uvědomují si tak význam, který volení zástupci v EP mají.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Materiály ke stažení:

metodika, materiályprezentace

 

Evropské volby 2014 je vzdělávací program Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR, který realizuje Centrum občanského vzdělávání.