Evropská unie hrou

Materiály do výuky pro učitele

Aktualizované výukové materiály přizpůsobené věkové kategorii žáků či studentů na oživení výuky o Evropské unii v podobě publikací a vzdělávacích her. Publikace je možné získat v elektronické podobě rovnou z těchto stránek či v podobě tištěné ve větším množství do výuky objednáním. Vzdělávací hry jsou dostupné online, v některých případech s možností objednání.

 

Mapa Evropské unie

Mapa s aktuálními informacemi o všech 28 členských státech EU a kandidátských zemích ve formátu A1. Tuto mapu si můžete vyzvednout zdarma na vyžádání v Evropském domě.

Mapa Evropské unie [3 212 kB]

Evropa: informační příručka pro mladé / pro střední a vysoké školy

Evropa je jinde.“ Tato provokativní věta uvádí první kapitolu Informační příručky pro mladé, která se poprvé vydává pro celou EU. Samozřejmě že jsme přímo uprostřed Evropy a tato příručka chce ukázat, co Evropa znamená. Kdo řídí Evropu, co Evropská unie znamená pro každodenní život lidí a kam směřuje náš kontinent v globalizovaném světě? Jak má vypadat budoucnost Evropy? To vše a mnoho jiných věcí se v ní dozvědí žáci a studenti ve věku 13–18 let a budou s ní interaktivně pracovat.

Tištěnou verzi publikace Evropa: informační příručka pro mladé můžete na vyžádání získat v Evropském domě.
 

Evropa pro mladé [5 942 kB]

Migrační krize - vývoj událostí v roce 2015

Tento dokumentární snímek ukazuje, jak se v roce 2015 vyvíjela migrační krize a jak EU postupovala při zajišťování komplexní reakce. Pojednává o vývoji během 9 měsíců krize v roce 2015, o němž podávají svědectví klíčoví aktéři z Rady EU a Evropské komise.

Prezentace o EU

Přinášíme Vám nový vizuální materiál do výuky – prezentaci, která znázorňuje různé aspekty EU.

Tato prezentace se může stát užitečným nástrojem jak během metodické přípravy učitelů, tak během samostatného studia pro studenty. 

Na používání této prezentace se nevztahují žádné poplatky ani omezení spojená s autorskými právy a lze ji na vlastní zodpovědnost upravovat.

Celou prezentaci naleznete ke stažení zde. 

 

eu_in_slides_cs [6 976 kB]

Bílá kniha o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025

Jak bude vypadat EU27 po roce 2025 – Evropská komise zahajuje debatu o její budoucnosti.

V Evropské unii máme 70 let trvající mír. 500 milionů občanů žije svobodně v jedné z nejvíce prosperujících ekonomik na světě. EU se však musí zamyslet nad tím, jakou vizi své vlastní budoucnosti umí nabídnout v sestavě 27 zemí. Proto předseda Evropské komise Juncker představil Bílou knihu s pěti scénáři, jak by se EU mohla vyvíjet do roku 2025 po odchodu Velké Británie.

Více informací naleznete zde.

Exkurze do minulosti - výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy

Jaká je role pamětních míst souvisejících s holokaustem v dnešní společnosti? Co nabízejí tato místa mladým lidem? Co mají vzít školy a pedagogové v úvahu při plánování návštěvy pamětního místa? A jak mohou učitelé takovýchto návštěv při výuce o holokaustu a o lidských právech co nejlépe využít? Tato příručka obsahuje řadu příkladů, rad a historických faktických informací, které přispějí k tomu, aby návštěva pamětních míst holokaustu byla pro pedagogy a studenty smysluplným a obohacujícím zážitkem.

Tuto příručku si můžete stáhnout v elektronické verzi a nebo si zdarma objednat výtisk v knihovně Evropského domu.

 

Exkurze do minulosti [1 270 kB]

Jak funguje Evropská unie / pro střední školy

Tato publikace zodpovídá na všechny institucionální otázky Evropské unie srozumitelným a jednoduchým způsobem. Podává rovněž stručný přehled o agenturách a dalších institucích, které se podílejí na činnosti EU. Jejím cílem je nabídnout vám užitečného průvodce po rozhodovacím procesu v EU.

Tištěnou verzi publikace Jak funguje Evropská unie můžete na vyžádání získat v Evropském domě.

Jak funguje EU [2 441 kB]

Záznamy debat Café Evropa na Youtube

Přinášíme Vám videozáznamy z veřejných debat Café Evropa, které mají za cíl neformálním způsobem zatraktivnit a rozšířit diskuzi o aktuálních evropských otázkách. V těchto pravidelných debatách se setkávájí známé osobnosti z různých sfér a debatují o aktuálních evropských tématech a problémech. Tento formát debat může přispět také k občanské vzdělanosti a oživit diskuzi o aktuálních společenských tématech mezi studenty. Stejně tak může být i inspirací a zajímavým zdrojem pro pedagogy společenskovědních předmětů.

Záznamy z jednotlivých debat naleznete přímo na Youtube.

Aktuální informace včetně pozvánek na připravované debaty naleznete na facebooku Café Evropa

Zpráva o základních právech 2016

Evropská unie a její členské státy v roce 2015 zavedly a věnovaly se řadě iniciativ, jejichž účelem bylo zabezpečit a posílit základní práva. Tato zpráva agentury FRA se věnuje oblasti azylu a migrace, problematice diskriminace, rasismu a xenofobie, sociální integraci, ochraně soukromí a výzvám informační společnosti. Shrnuje a analyzuje hlavní vývoj základních práv v těchto oblastech, přičemž poukazuje jak na pokrok, tak na přetrvávající překážky. Tím poskytuje přehled hlavních výzev, jimž základní práva v EU a v jejích členských státech čelí.

Tuto příručku si můžete stáhnout v elektronické verzi nebo zdarma získat její výtisk v knihovně Evropského domu.

Mapa eurozóny

Tato nástěnná mapa zobrazuje hlavní rysy eurozóny jako zeměpisného a hospodářského celku a podává přehled jejího aktuálního rozsahu a vývoje, jak v minulosti, tak do budoucnosti.

Tištěnou verzi této nástěnné mapy můžete na vyžádání získat v knihovně Evropského domu.

Eurozóna [3 034 kB]

Sophie a Pavel objevují Evropu

Sophie pozve svého kamaráda Pavla, se kterým si dopisuje, na návštěvu do Štrasburku, kde žije. Sophie a Pavel jsou zvídavé děti a vydávají se na výpravnou cestu po EU. Dovídají se, které země k Evropské unii patří, jak fungují evropské instituce a proč má mnoho zemí EU společnou měnu. To vše a ještě mnoho dalšího se dočtete v této brožurce. Kromě zajímavých a poučných informací zde najdete také různé kvízy, skládanky a hry.

Evropské právo v každodenním životě: 50 otázek - 50 odpovědí

Praktický rádce a průvodce, který Vám pomůže orientovat se ve Vašich právech a možnostech, které Vám přináší Evropská unie. Seznámí Vás s nejčastějšími otázkami a tématy, se kterými se můžete setkat v každodenním životě. Snaží se nejen srozumitelně vyložit základ práva EU, ale i poskytnout praktické rady ohledně právních otázek života v EU. K tomu patří například změna bydliště, právo pobytu, sociální zabezpečení, uznávání diplomů a závěrečných zkoušek či pravidla ohledně řidičských průkazů.

Tištěnou verzi publikace Evropské právo v každodenním životě si můžete ve větším množství vyzvednout v Evropském domě.

Evropská unie: Fakta a čísla

Publikace obsahuje základní informace o Evropské unii, jejích členských státech a kandidátských zemích. Jsou v ní uvedeny informace o orgánech EU, demografické údaje, úřední jazyky, odkazy na internetové stránky vlád a další užitečné údaje týkající se jednotlivých zemí. 

Cesta do eurostudentovy duše

Jak skutečně probíhá studium v rámci programu Erasmus+ v praxi ukazuje tento časosběrný dokument České telvize, v němž vysokoškoláci sami natočili své autentické zážitky ze studií během svého pobytu v zahraničí. Čtyři studenti, čtyři příběhy ze života na evropských univerzitách. Jak studovali, jak se bavili, jak vyšli se stipendiem a co jim rok v zahraničí dal? Režie J. Škopková. 

Dokument „Cesta do eurostudentovy duše“ můžete zhlédnout online na webu České televize a nebo získat na DVD v knihovně Evropského domu.

Podnikatelské vzdělávání: Příručka pro pedagogy

Cílem této příručky je spojit aktéry působící v oblasti podnikatelského vzdělávání a odborné přípravy za účelem představení osvědčených postupů, výměny inovativních nápadů a vzájemného učení. Tato publikace obsahuje širokou škálu činností a napadů souvisejících se zaváděním podnikatelského vzdělávání do vzdělávání učitelů. Příručka předkládá výběr příkladů inspirativních postupů, které byly vyzkoušeny v různých evropských zemích. V příručce jsou u jednotlivých příkladů vyzdviženy předpoklady a faktory úspěchu a uvedeny kontaktní údaje pro vyžádání si dalších informací. V návaznosti na to je uveden výběr praktických doporučení v naději, že budou odborníky z praxe inspirovat k přijímání opatření a k pokračování ve vlastních činnostech s cílem zajistit, aby byli učitelé schopni poskytovat podnikatelské vzdělávání.

Tuto příručku si můžete stáhnout v elektronické verzi a nebo si zdarma objednat výtisk v knihovně Evropského domu.

Základní fakta a čísla o Evropě a Evropanech

Tato brožurka pomocí různých tabulek a grafů představuje základní fakta a čísla o Evropské unii a jejích členských státech, někdy ve srovnání s jinými hlavními hospodářskými velmocemi. Ve zvláštní části se pojednává i o zemích, které podaly přihlášku ke členství v EU.

Zakladatelé Evropské unie

Podnět k vytvoření Evropské unie (jak zní její současný název) dalo před více než půlstoletím několik výjimečných osobností. Právě díky jejich energii a motivaci můžeme nyní žít v oblasti míru a stability (které vlastně máme za samozřejmé). Šlo o osobnosti různých profesních zaměření, které ale všechny, od bojovníků za svobodu po právníky, sdíleli y tentýž ideál: mírovou, sjednocenou a vzkvétající Evropu. Na našich stránkách vám chceme ukázat osudy jedenácti z nich. Na prosazení evropské myšlenky však samozřejmě neúnavně a obětavě pracovalo i mnoho dalších.Tato publikace je součástí edice „Politiky Evropské unie“, která vysvětluje, čemu se EU v různých oblastech věnuje a jakého pokroku zatím dosáhla.

Hra o Evropě / pro základní školy

Interaktivní brožura Hra o Evropě je určena dětem ve věku od 9 do 12 let. Publikace vám pomůže při výuce přiblížit Evropskou unii jednoduchou a hravou formou.

Tištěnou verzi Hry o Evropě včetně pracovního sešitu je možné získat na vyžádání v Evropském domě!

Hra o Evrope [4 269 kB]

Poznejte Evropu! / pro základní školy

Evropa: krásný světadíl s fascinující historií. Dala světu mnoho slavných vědců, vynálezců, umělců a skladatelů a také oblíbených komiků a úspěšných sportovců. Po staletí Evropu sužovaly války a spory. Avšak posledních přibližně 60 let žijí země tohoto starého kontinentu konečně v míru, přátelství a jednotě a vytvářejí lepší Evropu a lepší svět.
Tato knížka pro děti (přibližně ve věku od 9 do 12 let) vypráví příběh jednoduchým a srozumitelným způsobem. Je plná zajímavých údajů a barevných ilustrací a poskytuje poutavý přehled o Evropě a stručně vysvětluje, co je to Evropská unie a jakým způsobem pracuje.

Tištěnou verzi publikace Poznejte Evropu! můžete na vyžádání získat v Evropském domě či v informačních střediscích Europe Direct.

Poznejte Evropu [16 162 kB]

Poznejte Evropu! / příručka pro učitele

Evropa: krásný světadíl s fascinující historií. Dala světu mnoho slavných vědců, vynálezců, umělců a skladatelů a také oblíbených komiků a úspěšných sportovců. Po staletí Evropu sužovaly války a spory. Avšak posledních přibližně 60 let žijí země tohoto starého kontinentu konečně v míru, přátelství a jednotě a vytvářejí lepší Evropu a lepší svět.
Příručka pro pedagogy k publikaci Poznejte Evropu!. Tato knížka pro děti (přibližně ve věku od 9 do 12 let) vypráví příběh jednoduchým a srozumitelným způsobem. Je plná zajímavých údajů a barevných ilustrací a poskytuje poutavý přehled o Evropě a stručně vysvětluje, co je to Evropská unie a jakým způsobem pracuje.