Evropská unie hrou

EU pro učitele

Sekce určená učitelům se zaměřuje na všechny pedagogy českých škol, kteří se ve své výuce věnují evropské problematice, a to v rámci jakéhokoli předmětu. Ať již hledáte inspiraci do vyučovacích hodin či sháníte informace o možnostech aktivit, které jsou přichystány přímo pro Vás, v tomto oddíle naleznete odpovědi na veškeré otázky související s tématem „EU ve škole“.

 
Výukové akce pro žáky/studenty v Evropském domě

Nabídka a popis celoročních výukových akcí s tematikou Evropské unie pro žáky/studenty v Evropském domě v Praze s možností okamžité registrace. Navštivte se třídou Evropský dům v rámci školního výletu či exkurze, svým studentům tím dáte víc než pouhé znalosti faktů o Evropské unii. Představíte jim originální nástroj, díky němuž budou vždy u zdroje aktuálních informací týkajících se příležitostí ke studiu, stážím i práci v EU.

Všechny nabízené akce jsou ZDARMA!!

Materiály do výuky pro učitele

Aktualizované výukové materiály přizpůsobené věkové kategorii žáků či studentů na oživení výuky o Evropské unii v podobě publikací a vzdělávacích her. Publikace je možné získat v elektronické podobě rovnou z těchto stránek či v podobě tištěné ve větším množství do výuky objednáním. Vzdělávací hry jsou dostupné online, v některých případech s možností objednání.

Výukové moduly o EU pro pedagogy SŠ

Interaktivní vzdělávací moduly věnující se aspektům Evropské unie a výchovy k občanství, které jsou připraveny ihned k použití ve výuce! Připraveny jsou pro Vás prezentace, související metodika i materiály do hodiny. Obohaťte Vaši výuku netradičním způsobem - využitím nových modulů, jejichž obsah byl vybrán přímo na základě rozhovorů se studenty středních odborných škol a gymnázií. Témata a související meteriály se dotýkají obav a výzev, které se týkají především budoucí podoby Evropské unie a budoucnosti mladých Čechů v ní.

Výukové moduly pro učitele - Evropské volby 2014

Nové výukové moduly o volbách do Evropského parlamentu 2014 pro studenty SŠ. Pro pedagogy jsou připraveny prezentace, související metodika i materiály do hodiny! 

E-learningové kurzy do výuky

E-learningové kurzy s evropskou tematikou jsou koncipovány jako interaktivní včetně využití zajímavých úkolů a cvičení, které studentům pomohou pomohou lépe pochopit a zapamatovat si uvedené informace. Moderní způsob vzdělávání přináší několik nezpochybnitelných výhod: práci s kurzy v době a místě, které vám nejlépe vyhovují, možnost otestování nabytých znalostí a poskytnutí ucelených informací v dané problematice.

Učitelům - Teachers' Corner

Ať už hledáte inspiraci do výuky nebo konkrétní informace o evropské historii, občanství nebo detailnější otázky, např. snížení individuální spotřeby energie, koutek pro učitele na stránkách Evropské komise vám nabízí užitečné materiály přizpůsobené věkové kategorii vašich žáků nebo studentů. Podle věku vašich žáků klikněte na příslušnou věkovou kategorii, kde najdete odpovídající učební materiály.

Vstoupit do koutku pro učitele