Evropská unie hrou

E-learningové kurzy do výuky

E-learningové kurzy s evropskou tematikou jsou koncipovány jako interaktivní včetně využití zajímavých úkolů a cvičení, které studentům pomohou pomohou lépe pochopit a zapamatovat si uvedené informace. Moderní způsob vzdělávání přináší několik nezpochybnitelných výhod: práci s kurzy v době a místě, které vám nejlépe vyhovují, možnost otestování nabytých znalostí a poskytnutí ucelených informací v dané problematice.

 

Evropa ve 12 lekcích - e-learningový kurz

 

Jaký má Evropské unie význam? Proč a jak vznikla? Jak funguje? Co už udělala pro své občany a co nám přináší v současné době? Může EU i v době globalizace úspěšně konkurovat jiným ekonomickým mocnostem a přitom přispět ke zvyšování naší ekonomické prosperity i kvality života? Jaké výhody pro nás plynou z toho, že je každý občan členské země současně i občanem EU?

To jsou jen některé z otázek, kterými se zabývá tento e-learningový kurz vycházející z populární příručky Evropa ve 12 lekcích (vydání z roku 2010), jejímž autorem je Pascal Fontaine.

Jedním z vhodných nástrojů, jak se dozvědět více o tom, co nám přináší Evropská unie a jaké příležitosti nabízí, se jeví právě tento elektronický kurz s využitím výpočetní techniky.

Vstup do kurzu

 

Lisabonská smlouva interaktivně - e-learningový kurz

Tento e-learningový kurz se snaží přispět k lepšímu pochopení fungování Unie a významu Lisabonské smlouvy, který je sice často zmiňován, ovšem tím méně objasňován.

Kurz je koncipován jako interaktivní, což umožňuje jak propojení s oficiálními weby a dalšími informacemi, tak použití zajímavých úkolů a cvičení, které pomohou lépe pochopit a zapamatovat si uvedené informace.

Vstup do kurzu