Evropská unie hrou

Projekt Laboratoř Evropské unie - Soutěž o nejlepší diplomové práce s tematikou EU

Zapojte se do projektu Laboratoř Evropské unie - soutěže o nejlepší diplomovou práci s evropskou tematikou. Čeká na vás publikování v prestižním sborníku pod hlavičkou Evropské komise a hodnotné ceny!

Sborníky Laboratoř Evropské unie se sylaby nejlepších diplomových prací zabývajících se evropskými záležitostmi si nyní můžete stáhnout v elektronické podobě či si je přijít půjčit do knihovny Evropského domu a dalších knihoven!

Do soutěže se můžete přihlásit i vy! Stačí vyplnit stručnou elektronickou přihlášku a zaslat ji na Katedru světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Více informací najdete níže. Sledujte naše stránky pro další termíny výzvy soutěže.

 

Deváté vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Na 1. - 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce těchto autorů:

 1. Vladimír Veselý, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií 

 2. Šárka Hebersteinová, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, obor Finance

 3. Barbara Dufková, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda 

Ve sborníku Laboratoř EU 1/2017 byly publikovány sylaby následujících diplomových prací: 

 • Jakub Tměj: Vztah právního řádu Evropské unie k právu Světové obchodní organizace

 • Eliška Sikorská: Právní analýza řízení uprchlické krize ve Spolkové republice Německo 

 • Ludmila Rýznarová: Imigrační politika Evropské unie 

 • Lukáš Kolek: Vliv Evropské unie na legitimitu marockého režimu

 • Vít Havelka: Vliv Evropské komise na přijetí služebního zákona v České republice 

 • Karolína Jakšová: Imigrace jako faktor ohrožení bilaterálních vztahů mezi EU a Švýcarskem 
 • Václav Vlček: WHO Governs? The Participation of Ministers in Council Meetings  

 • Śárka Hebersteinová: Bankovní unie a její význam pro vybrané země eurozóny  

 • Barbara Dufková: Ćínské antimonopolní právo ve světle soutěžního práva Evropské unie: komparativní pohled

 • Vladimír Veselý: (How) Does low inflation in euro area affect inflation in the Czech Republic? 

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme!

 

 

Soubory ke stažení

Osmé vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Na 1. - 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce těchto autorů:

 1. Dominik Rusinko, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

 2. Lukáš Hamřík, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

 3. Aneta Urbanová, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

Ve sborníku Laboratoř EU 2/2016 byly publikovány sylaby následujících diplomových prací: 

 • Klára Balounová: Energetická bezpečnost EU: Perspektivy a výzvy 

 • Ondřej Bendl: Česká republika, Slovensko a měnová integrace v EU 

 • Kamila Bláhová: Systém komitologie: Role členských států

 • Irena Drdúlová: Srovnání implementace unijní azylové politiky v České republice a ve Velké Británii 

 • Lukáš Hamřík: Európska únia na ceste k inštitucionalizácii procedúry Spitzenkandidaten. Realizácia očakávaní hlavných proponentov?

 • Jindřich Hlavnička: Transatlantické obchodní a investiční partnerství – nadstandardní ekonomické vztahy mezi oběma břehy Atlantiku ve 21. století?
 • Dominik Rusinko: Komparace přístupů zahraničních aktérů k řešení řecké krize 

 • Pavel Sikora: Východní partnerství a jeho právní dimenze 

 • Jakub Stíbal: Tobinova daň a její variace v rámci práva EU 

 • Aneta Urbanová: Návrh programového rámce implementační části strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Valašsko – Horní Vsacko

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme!

 

Soubory ke stažení

Sedmé vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Na 1. - 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce těchto autorů:

 1. Bc. Petra Gajdaczová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

 2. Ing. Milan Doležal, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

 3. Mgr et. Mgr. Pavel Juráš, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta

Ve sborníku Laboratoř EU 1/2016 byly publikovány sylaby následujících diplomových prací:

 • Petr Caletka: Česká republika a přijetí eura na pozadí makroekonomických nerovnovách

 • Milan Doležal: Politické a ekonomické souvislosti zavádění kapacitních plateb na evropské trhy s elektřinou

 • Petra Gajdaczová: Evropská vzdělávací politika a konkurenceschopnost

 • Lukáš Jiříček: Nástroje Evropské unie a České republiky pro podporu podnikání a inovací

 • Pavel Juráš: Působení ECB v době dluhové krize (Analýza vybraných nekonvenčních opatření z hlediska souladu s primárním právem EU)

 • Pavel Juráš: Působení Olomouckého kraje při vyjednávání o podobě kohezní politiky EU 2014+

 • Michaela Oravová: Youth employment programmes in EU with a focus on Greece

 • Terezie Poláková: Europeizace regionální politiky Francie v letech 2007–2013

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme!

 

Soubory ke stažení

Šesté vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Šesté vydání sborníku Laboratoř EU obsahující sylaby 8 nejlepších diplomových prací s tematikou EU je na světě a Vy si tento sborník vítězných sylabů, včetně předchozích vydání, můžete stáhnout v elektronické podobě zde!

Na 1. - 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce těchto autorů:

1. Ing. Mgr. Lenka Fořtová, Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2. Ing. Klára Spáčilová, Vysoká škola ekonomická v Praze,         Fakulta mezinárodních vztahů

3. Ing. Lukáš Kočka, Vysoká škola ekonomická v Praze,            Fakulta mezinárodních vztahů

 

Ve sborníku Laboratoř EU 2/2015 byly publikovány sylaby následujících diplomových prací: 

Lenka Fořtová: Evropská investiční politika jako výlučná kompetence EU, str. 7

Pavlína Janebová: Téma Evropské unie ve volbách do rakouské Národní rady, str. 22

Lukáš Kočka: Analýza změny v postavení českých regionů NUTS 2 deset let po vstupu do EU, str. 36

Christine Kovaříková: Veřejné služby v Evropské unii: Proměna úlohy a role veřejných služeb a jejich odraz v Lisabonské smlouvě, str. 50

Jana Marková: Evropské správní právo, str. 65

Veronika Ozdincová: Identita v pohybu: Proměna osobní identity jedince na základě absolvování dlouhodobého studijního zahraničního programu, str. 78

Zdeňka Rydlová: Společná přistěhovalecká politika Evropské unie, str. 91

Klára Spáčilová: Vztahy EU – Kanada: Změní CETA jejich charakter?, str. 104

 

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme!

 

Soubory ke stažení

Páté vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Na 1. - 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce těchto autorů:

 1. Ing. Dominik Peťko: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
 2. Mgr. Adéla Hájková, Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta
 3. Mgr. Barbora Henzlová, Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta 

Ve sborníku Laboratoř EU 1/2015 byly publikovány sylaby následujících diplomových prací: 

Klára Balounová: Euroskepticismus – společné téma napříč politickým spektrem, str. 7

Nikola Dardová: Asociační dohody a dohody se státy Východního partnerství v rámci práva vnějších vztahů EU, str. 22

Adéla Hájková: Česká republika a regionální politika Evropské unie v období 2007-2013, str. 40

Barbora Henzlová: Právní subjektivita Evropské unie, str. 57

Vítězslav Klement: Způsoby řešení dluhové krize v rámci Evropské unie, role nových institucí a Evropské centrální banky, str. 70

Jana Korbelová: Národní koordinace policejní spolupráce v rámci Evropské unie - Případová studie České republiky, str. 86

Tomáš Kulda: Evropská směrnice o bezpečnosti jaderných zařízení: rozhodování v Radě v letech 2004, 2009 a 2014, str. 99

František Mudroňka: Analýza připravenosti České republiky k přistoupení do eurozóny, str. 113

Dominik Peťko: Crisis of the Euro Zone as a Core-Periphery Problem, str. 135

Jakub Veselý: Paralelní aplikace národního a unijního soutěžního práva, str. 148

 

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zvěřejněných prací srdečně blahopřejeme!

 

Soubory ke stažení

Čtvrté vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Čtvrté vydání sborníku Laboratoř Evropské unie obsahující 10 nejlepších diplomových prací věnujících se evropským záležitostem je na světě a Vy si sborník vítězných sylabů můžete stáhnout v elektronické podobě či si ho přijít půjčit do knihovny Evropského domu!

Na 1. - 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce těchto autorů:

1. Ing. Lukáš Kadidlo, Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

2. Ing. Jakub Durďák, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

3. Mgr. Tereza Hrušková, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 

Ve sborníku Laboratoř EU 2/2014 byly publikovány sylaby následujících diplomových prací: 

Čechová Andrea: Postavení Evropské komise vůči společnosti Gazprom, str.  7

Dostalíková Sandra: Aktuální trendy harmonizace daní v Evropské unii: korporátní daně, str. 20

Durďák Jakub: Ekonomická analýza spotřeby energií v rámci obce Sedlčany, str. 35

Hrušková Tereza: Srbsko-kosovský konflikt a Evropská unie. Transformativní síla Evropské unie, str.52

Karlíková Aneta: Migrační politika EU: přispívá migrace k rozvoji třetích zemí?, str.68

Kadidlo Lukáš: Fiscal Federalism: Eurozone Budget and its Stabilization Function, str. 81

Kursa David: Změna v ekonomické governance EU po zavedení MIP, str. 105

Maťátková Kristýna: Neutrální státy EU a jejich přístup k SZBP/SBOP, str. 124

Peľak Branislav: Ekonomický význam rozdelenia Európskej menovej únie, str. 145

Procházka Jan: Proces přidělování portfolií v Evropské komisi, str. 156

Svatošová Petra: Globalizační tlaky na restrukturalizaci automobilového průmyslu v EU, str. 174

 

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zvěřejněných prací srdečně blahopřejeme!

 

Soubory ke stažení

Třetí vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Třetí vydání sborníku Laboratoř Evropské unie obsahující 10 nejlepších diplomových prací věnujících se evropským záležitostem je na světě a Vy si sborník vítězných sylabů můžete stáhnout v elektronické podobě či si ho přijít půjčit do knihovny Evropského domu!

Na 1. – 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce těchto autorů:

 1. Mgr. Luboš Fendrych, Univerzita Karlova, Praha, Přírodovědecká fakulta, obor regionální a politická geografie;
 2. Mgr. Štěpán Krajča, Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, obor Evropská studia a mezinárodní vztahy;
 3. Mgr. Pavla Břízová, Univerzita Karlova, Praha, Fakulta sociálních věd, obor Ekonomie.

 

Ve sborníku Laboratoř EU 1/2014 byly publikovány sylaby následujících diplomových prací:

Břízová Pavla: Strategie Evropa 2020: Jsou národní cíle přiměřené?, str. 8

Fendrych Luboš: Globalizace, vojenská moc a stát, str. 27

Konečná Jana: Jižní křídlo EU a regionální politika, str. 50

Krajča Štěpán: Regiony v evropské aréně: případová studie Zastoupení Olomouckého kraje při Evropské unii, str. 70

Miléřová Blanka: Předseda Evropské rady a jeho první funkční období, str. 87

Mužíková Marie: Podmínky pro založení firmy v České republice ve srovnání s Evropskou unií, str. 103

Procházka Martin: Proces vzniku společného trhu s elektřinou EU, str. 124

Prokešová Linda: Reflexe reformy komitologie z pohledu Evropského parlamentu, str. 138

Sankot Ondřej: Protikrizová opatření EU v kontextu zájmů velkých evropských ekonomik, str. 151

Vykouková Barbora: Monitoring a auditing strukturálních fondů EU: otázka decentralizace, str. 161

 

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme!

 

Soubory ke stažení

Druhé vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Druhé číslo prvního ročníku Laboratoř EU: sborník nejlepších diplomových prací si můžete již nyní stáhnout do svého počítače a začíst se do 11ti sylabů těch nejlepších diplomových prací s tematikou EU, které v soutěži uspěly!

Na 1. - 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce těchto autorů:

1. Mgr. Ing. Barbora Fialová, Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů,

2. Mgr. Barbora Beránková, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd,

3. Ing. Michal Kadlec, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozní ekonomická fakulta

 

Ve sborníku Laboratoř EU 2/2013 byly publikovány sylaby následujících diplomových prací: 

Beránková Barbora: Euroskepticismus a jeho pozice ve Velké Británii, str. 7

Bízik Vladimír: Demokratický deficit, str.27

Cervanová Iva: Právní aspekty a praktické dopady posuzování shody výrobků – označení shody CE, str. 42

Fialová Barbora: Velká Británie – odpadlík, nebo zachránce Evropské unie?, str. 55

Hádková Šárka: Přeshraniční spolupráce jako faktor rozvoje euroregionu Silva Nortica, str. 66

Horúcková Michaela: Rozšiřování Evropské unie na západní Balkán, str. 77

Jedlinský Jakub: Měnové perspektivy pro Evropu – Water Money a agregátor soukromých měn, str.98

Kadlec Michal: Statistická analýza vybraných ekonomických ukazatelů v zemích EU, str. 110

Míková Aneta: Problematika fiskální koordinace v EU a její řešení, str. 124

Stráník Tomáš: Severojižní plynový koridor jakožto východisko pro zajištění energetické bezpečnosti EU v souladu s její dlouhodobou politikou, str. 137

Válková Lenka: Změny v Nařízení Brusel I, str. 155

 

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme!

Fotografie ze slavnostního setkání výherců obou čísel, koordinátorů projektu, hodnotitelů, členů redakční rady a dalších hostů převážně z řad akademické obce si můžete prohlédnout zde.

 

Soubory ke stažení

První vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

První vydání sborníku Laboratoř Evropské unie obsahující 11 nejlepších diplomových prací věnujících se evropským záležitostem bylo pokřtěno a Vy si sborník sylabů můžete stáhnout v elektronické podobě či přijít půjčit do knihovny Evropského domu!

V úterý 1. října 2013 bylo v Evropském domě pokřtěno první vydání sborníku Laboratoř Evropské unie. Sborník obsahující 11 sylabů nejlepších diplomových prací v oblasti evropských záležitostí za rok 2012/2013 si můžete v elektronické podobě stáhnout zde či si ho přijít půjčit do knihovny Evropského domu. Sborník bude rovněž k dostání v dalších dvaceti knihovnách při vysokých školách po celé České republice.

Do prvního kola soutěže o nejlepší diplomovou práci s tematikou EU se zapojilo celkem 35 studentů/absolventů napříč všemi obory. Jedenáct z nich bylo oceněno publikováním svých autorských sylabů ve sborníku věděckého typu.

Fotografie ze slavnostního setkání výherců obou čísel, koordinátorů projektu, hodnotitelů, členů redakční rady a dalších hostů převážně z řad akademické obce si můžete prohlédnout zde.

Projekt Laboratoř Evropské unie byl vyhlášen Zastoupením Evropské komise v ČR spolu s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a realizován Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysokě školy ekonomické ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími, zveřejněním sylabů těchto prací ve sborníku. Tím je autorům prací dána možnost prokázat v případě potřeby kvalitu své prvotní vědecké práce a využít ji tak i po skončení vysokoškolského studia při zahájení profesní kariéry.

Na 1. - 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce těchto autorů:

 1. Mgr. Radoslav Pittner, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
 2. Ing. Adéla Zábražná, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
 3. Mgr. Terézie Nežiková, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Ve sborníku Laboratoř EU 1/2013 byly publikovány sylaby následujících diplomových prací:

Grulichová Zuzana:  Změna role předsednictví po Lisabonské smlouvě na příkladu Španělska a Belgie, str.7

Horník Matěj: Evropská identita u politických představitelů – případová studie České republiky, str. 16

Húšťavová Lucia: Odvody na veřejné zdravotní pojištění koordinované právem Evropské unie, str. 28

Ivanov Vladimir: Politické vztahy Ruska a Evropské unie, str. 50

Kný Daniel: Referenda o „Evropské ústavní smlouvě“: evropská identita jako perspektiva zkoumání, str. 66

Nežiková Terézia: Teoretická reflexe integrace Islandu do Evropské unie: neofunkcionalismus a liberální intergovernmentalismus, str. 80

Pavelka Tomáš: Arbitralita protisoutěžních dohod v právu Evropské unie, str. 89

Pittner Radoslav: Parlamentná kontrola vlády v oblasti európskych záležitostí (prípadová studia NRSR), str. 105

Sladičeková Eva: Politika štátov Euróskej únie voči imigrácii z tretích krajín po roku 2000: prípad Švédska, Nemecka a Talianska, str. 119

Voborníková Tereza: Regulace v zemědělství – aplikace na trh s mlékem, str. 128

Zábražná Adéla: Premena menovej politiky ECB v dôsledku finančnej a dlhovej krízy, str. 140

 

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme! Další číslo sborníku Laboratoř Evropské unie vyjde do konce roku 2013.

 

Soubory ke stažení