Evropská unie hrou

Materiály (nejen) ke studiu

Hledáš informace o Evropské unii, o fungování jejích institucích či unijních politikách? Tato i mnohá další témata nalezneš v materiálech o EU, které ti nabízíme zdarma ke stažení přímo zde!

 

Mapa Evropské unie

Mapa s aktuálními informacemi o všech 28 členských státech EU a kandidátských zemích ve formátu A1. Tuto mapu si můžete vyzvednout zdarma na vyžádání v Evropském domě.

Mapa Evropské unie [3 212 kB]

Evropa: informační příručka pro mladé / pro střední a vysoké školy

Evropa je jinde.“ Tato provokativní věta uvádí první kapitolu Informační příručky pro mladé, která se poprvé vydává pro celou EU. Samozřejmě že jsme přímo uprostřed Evropy a tato příručka chce ukázat, co Evropa znamená. Kdo řídí Evropu, co Evropská unie znamená pro každodenní život lidí a kam směřuje náš kontinent v globalizovaném světě? Jak má vypadat budoucnost Evropy? To vše a mnoho jiných věcí se v ní dozvědí žáci a studenti ve věku 13–18 let a budou s ní interaktivně pracovat.

Tištěnou verzi publikace Evropa: informační příručka pro mladé můžete na vyžádání získat v Evropském domě.
 

Evropa pro mladé [5 942 kB]

Jak funguje Evropská unie

Evropská unie (EU) je jedinečná. Není federálním státem jako Spojené státy americké, neboť její členské státy zůstávají nezávislými suverénními národy. Stejně tak není pouze mezivládní organizací jako Organizace spojených národů, neboť jistou část své suverenity členské státy sdílejí a získávají tak mnohem větší kolektivní sílu a vliv, než jaký by měly, pokud by jednaly samostatně. Svoji suverenitu sdílejí tím, že přijímají společná rozhodnutí prostřednictvím společných orgánů, jako je Evropský parlament, který je volen občany EU, a Evropská rada a Rada, jež obě zastupují národní vlády. Rozhodují se na základě návrhů Evropské komise, která zastupuje zájmy EU jako celku. Ale co každý z těchto orgánů dělá? Jak pracují společně? Kdo je za co zodpovědný?

Tato brožura odpovídá na tyto otázky srozumitelným a jednoduchým způsobem. Podává rovněž stručný přehled o agenturách a dalších institucích, které se podílejí na činnosti Evropské unie. Jejím cílem je nabídnout vám užitečného průvodce po rozhodovacím procesu v EU.

Tištěnou verzi publikace Jak funguje Evropská unie můžete na vyžádání získat v Evropském domě.

Jak funguje EU [2 441 kB]

Migrační krize - vývoj událostí v roce 2015

Tento dokumentární snímek ukazuje, jak se v roce 2015 vyvíjela migrační krize a jak EU postupovala při zajišťování komplexní reakce. Pojednává o vývoji během 9 měsíců krize v roce 2015, o němž podávají svědectví klíčoví aktéři z Rady EU a Evropské komise.

Prezentace o EU

Přinášíme Vám nový vizuální materiál do výuky – prezentaci, která znázorňuje různé aspekty EU.

Tato prezentace se může stát užitečným nástrojem jak během metodické přípravy učitelů, tak během samostatného studia pro studenty. 

Na používání této prezentace se nevztahují žádné poplatky ani omezení spojená s autorskými právy a lze ji na vlastní zodpovědnost upravovat.

Celou prezentaci naleznete ke stažení zde. 

 

eu_in_slides_cs [6 976 kB]

Bílá kniha o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025

Jak bude vypadat EU27 po roce 2025 – Evropská komise zahajuje debatu o její budoucnosti.

V Evropské unii máme 70 let trvající mír. 500 milionů občanů žije svobodně v jedné z nejvíce prosperujících ekonomik na světě. EU se však musí zamyslet nad tím, jakou vizi své vlastní budoucnosti umí nabídnout v sestavě 27 zemí. Proto předseda Evropské komise Juncker představil Bílou knihu s pěti scénáři, jak by se EU mohla vyvíjet do roku 2025 po odchodu Velké Británie.

Více informací naleznete zde.

Záznamy debat Café Evropa na Youtube

Přinášíme Vám videozáznamy z veřejných debat Café Evropa, které mají za cíl neformálním způsobem zatraktivnit a rozšířit diskuzi o aktuálních evropských otázkách. V těchto pravidelných debatách se setkávájí známé osobnosti z různých sfér a debatují o aktuálních evropských tématech a problémech. Tento formát debat může přispět také k občanské vzdělanosti a oživit diskuzi o aktuálních společenských tématech mezi studenty. Stejně tak může být i inspirací a zajímavým zdrojem pro pedagogy společenskovědních předmětů.

Záznamy z jednotlivých debat naleznete přímo na Youtube.

Aktuální informace včetně pozvánek na připravované debaty naleznete na facebooku Café Evropa

Za praktickými zkušenostmi do zahraničí - praktický průvodce stážemi programu Erasmus+

Vážení studenti, představujeme vám novou publikaci, která vám pomůže zorientovat se v možnostech pro získání zahraničních pracovních zkušeností nabízených novým programem pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+.

Evropské právo v každodenním životě: 50 otázek - 50 odpovědí

Praktický rádce a průvodce, který Vám pomůže orientovat se ve Vašich právech a možnostech, které Vám přináší Evropská unie. Seznámí Vás s nejčastějšími otázkami a tématy, se kterými se můžete setkat v každodenním životě. Snaží se nejen srozumitelně vyložit základ práva EU, ale i poskytnout praktické rady ohledně právních otázek života v EU. K tomu patří například změna bydliště, právo pobytu, sociální zabezpečení, uznávání diplomů a závěrečných zkoušek či pravidla ohledně řidičských průkazů.

Tištěnou verzi publikace Evropské právo v každodenním životě si můžete ve větším množství vyzvednout v Evropském domě.

Evropská unie: Fakta a čísla

Publikace obsahuje základní informace o Evropské unii, jejích členských státech a kandidátských zemích. Jsou v ní uvedeny informace o orgánech EU, demografické údaje, úřední jazyky, odkazy na internetové stránky vlád a další užitečné údaje týkající se jednotlivých zemí. 

Cesta do eurostudentovy duše

Jak skutečně probíhá studium v rámci programu Erasmus+ v praxi ukazuje tento časosběrný dokument České telvize, v němž vysokoškoláci sami natočili své autentické zážitky ze studií během svého pobytu v zahraničí. Čtyři studenti, čtyři příběhy ze života na evropských univerzitách. Jak studovali, jak se bavili, jak vyšli se stipendiem a co jim rok v zahraničí dal? Režie J. Škopková. 

Dokument „Cesta do eurostudentovy duše“ můžete zhlédnout online na webu České televize a nebo získat na DVD v knihovně Evropského domu.

EU na dosah

Nová brožura s přehledem informačních a poradenských sítí a programů Evropské unie.

Souhrný přehled "EU na dosah" je užitečným rádcem při orientaci v evropských záležitostech jak v soukromém, tak v profesním životě. Jde o praktického průvodce, který poslouží jako vodítko k dalším informacím o činnosti a programech Evropské unie. A to ať už o možnosti studia či práce, o právní pomoci a ochraně, evropských fondech a jiné možnosti financování projektů, nebo o podnikání, cestování a nákupech kdekoliv v Evropské unii.

Základní fakta a čísla o Evropě a Evropanech

Tato brožurka pomocí různých tabulek a grafů představuje základní fakta a čísla o Evropské unii a jejích členských státech, někdy ve srovnání s jinými hlavními hospodářskými velmocemi. Ve zvláštní části se pojednává i o zemích, které podaly přihlášku ke členství v EU.

Zakladatelé Evropské unie

Podnět k vytvoření Evropské unie (jak zní její současný název) dalo před více než půlstoletím několik výjimečných osobností. Právě díky jejich energii a motivaci můžeme nyní žít v oblasti míru a stability (které vlastně máme za samozřejmé). Šlo o osobnosti různých profesních zaměření, které ale všechny, od bojovníků za svobodu po právníky, sdíleli y tentýž ideál: mírovou, sjednocenou a vzkvétající Evropu. Na našich stránkách vám chceme ukázat osudy jedenácti z nich. Na prosazení evropské myšlenky však samozřejmě neúnavně a obětavě pracovalo i mnoho dalších.Tato publikace je součástí edice „Politiky Evropské unie“, která vysvětluje, čemu se EU v různých oblastech věnuje a jakého pokroku zatím dosáhla.