Evropská unie hrou

Aktuality RSS

Aktuální pozvánky na vzdělávací akce konané v Evropském domě, informace o probíhajících soutěžích pro studenty, přesné termíny vzdělávacích kurzů pro pedagogy a četné další novinky týkající se oblasti vzdělávání, k tomu je přesně určena tato sekce, která vám nedovolí zmeškat nejaktuálnější informace!

 


Informační týdeník
Zastoupení Evropské komise


 

Objevte Evropskou unii - online kvíz

Nabízíme nový online kvíz, který pomůže středoškolákům s osvojením základních znalostí o EU. Kvíz má čtyři části zaměřené na historii a vznik EU, fungování EU, praktické přínosy EU mladým lidem a současné politické priority EU. Funguje na počítači, v tabletu i smartphonu. 

Další podklady a informace naleznete na stránkách Evropa učitelům.

Evropa: Informační příručka pro mladé

Představujeme učebnici i pracovní sešit o EU pro studenty středních škol. Tato příručka mladým lidem na praktických příkladech ukazuje, co Evropa znamená. Kdo řídí Unii, co Evropská unie znamená pro každodenní život lidí a kam směřuje náš kontinent v globalizovaném světě? Jak má vypadat budoucnost Evropy? To vše a mnoho jiných věcí se v ní dozvědí žáci a studenti ve věku 13–18 let a budou s ní interaktivně pracovat.

Tištěnou verzi publikace můžete zdarma žádat v            Evropském domě

EuropeQUIZ 2017

Zapojte se do vědomostní soutěže o EU a vyhrajte atraktivní ceny.

Správné odpovědi na otázky soutěžního kvízu zašlete do 30.11.2017.

Podrobnosti o soutěži se dozvíte zde.

Výtvarná soutěž - Kontury českého eura

Navrhněte podobu českých euromincí a vyhrajte tablet.

Úkolem soutěže je výtvarně zpracovat možnou podobu zadní české euromince. Kreativitě se meze nekladou!

Soutěž probíhá do 30.11.2017. Více informací se dozvíte zde.

Výtvarné soutěže - JAK POMOHLY PENÍZE EU NAŠÍ ŠKOLE a NAMALUJ SVOJI UČITELKU A NEBO UČITELE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo soutěže s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“.

Cílem obou soutěží, které budou rozděleny celkem do tří kategorií, je rozvíjet dětskou představivost a fantazii. V každé kategorii bude navíc ze všech došlých obrázků a příběhů vylosován jeden výherce, jehož autor vezme celou svou třídu včetně pedagogického doprovodu do iQPARKU nebo do iQLANDIE v Liberci. 

Soutěž probíhá do 8.11.2017. Více se dozvíte zde.

Navrhni projekt - soutěž pro studenty SŠ

Zkuste se rozhlédnout kolem sebe, v místě, kde žijete, nebo studujete. Myslíte, že by některé věci bylo možné dělat jinak a lépe? Pomoci Vám mohou fondy Evropské unie.

Připravili jsme pro vás soutěž, kde si můžete vyzkoušet, jaké to je, sestavit projekt z evropských peněz. A k tomu můžete vyhrát některou ze zajímavých cen. 

Veškeré informace o soutěži naleznete zde.

Projekty zasílejte do 31.1.2018.

Mapa Evropské unie

Mapa s aktuálními informacemi o všech 28 členských státech EU a kandidátských zemích ve formátu A1. Tuto mapu si můžete vyzvednout zdarma na vyžádání v Evropském domě.

Soutěž pro amatérské fotografy na téma: „Všechny cesty vedou k lidem“.

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje   9. ročník fotosoutěže pro amatérské fotografy na téma: "Všechny cesty vedou k lidem".

Soutěžící mohou vkládat své fotografie ze studijních pobytů v zahraničí, výletů, dovolených nebo z každodenního života. Porota vybere 13 nejzajímavějších snímků, které vytvoří nástěnný kalendář DZS pro rok 2018. Celou akci uzavře vernisáž s výstavou.

Snímky do soutěže je možné vkládat do 10. 9. 2017

Přihlášky do soutěže a více informací naleznete zde.

Soutěž EUROTIME 2017

Zapojte se do 10. ročníku znalostní soutěže s evropskou tématikou, kterou vyhlašují informační centra Europe Direct a Zastoupení Evropské komise v ČR.

Soutěžit může celá rodina, a to v kategorii do 15 let a nad 16 let. Kvízy je možné vyplnit online nebo písemně a doručit je do nejbližšího informačního centra Europe Direct.

Soutěž probíhá od 6. března do 21. května 2017 a soutěží se o atraktivní ceny ve dvou kolech.

Bílá kniha o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025

Jak bude vypadat EU27 po roce 2025 – Evropská komise zahajuje debatu o její budoucnosti.

V Evropské unii máme 70 let trvající mír. 500 milionů občanů žije svobodně v jedné z nejvíce prosperujících ekonomik na světě. EU se však musí zamyslet nad tím, jakou vizi své vlastní budoucnosti umí nabídnout v sestavě 27 zemí. Proto předseda Evropské komise Juncker představil Bílou knihu s pěti scénáři, jak by se EU mohla vyvíjet do roku 2025 po odchodu Velké Británie.

Více informací naleznete zde.

Zaostřeno na Evropský sbor solidarity

Mnoho mladých Evropanů je připraveno zapojit se do dobrovolnické činnosti nebo pracovat pro dobrou věc v rámci projektů, kde mohou k něčemu přispět a prokázat solidaritu s těmi, kdo neměli v životě tolik štěstí. Nalézt tu správnou příležitost může být ovšem obtížné. Proto byl vytvořen Evropský sbor solidarity. 

Více informací a také možnost registrace naleznete zde

Zpráva o základních právech 2016

Evropská unie a její členské státy v roce 2015 zavedly a věnovaly se řadě iniciativ, jejichž účelem bylo zabezpečit a posílit základní práva. Tato zpráva agentury FRA se věnuje oblasti azylu a migrace, problematice diskriminace, rasismu a xenofobie, sociální integraci, ochraně soukromí a výzvám informační společnosti. Shrnuje a analyzuje hlavní vývoj základních práv v těchto oblastech, přičemž poukazuje jak na pokrok, tak na přetrvávající překážky. Tím poskytuje přehled hlavních výzev, jimž základní práva v EU a v jejích členských státech čelí.

Tuto příručku si můžete stáhnout v elektronické verzi nebo zdarma získat její výtisk v knihovně Evropského domu.

Staň se na den tvůrcem evropské politiky - simulace pro studenty středních škol

Cílem vzdělávacího projektu je přiblížit studentům středních škol interaktivním způsobem, jak probíhá rozhodování o aktuálních tématech na vrcholné evropské úrovni. Prostřednictvím soutěžní simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu se účastníci stanou na jeden den evropskými politiky hájícími zájmy jednotlivých členských zemí a politických frakcí. 

Navrhni projekt 2016 - soutěž pro studenty středních škol

Navrhujte, projektujte a vyhrajte zajímavé ceny s fondy EU! Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) letos pořádá již 5. ročník úspěšné soutěže pro studenty všech středních škol a jejich pedagogy s názvem „Navrhni projekt“, jejímž cílem je zábavnou formou seznámit mladé lidi s problematikou evropských fondů. Studenti mají možnost navrhnout vlastní projekt na libovolné téma. Na úspěšné autory a na jejich pedagogy čekají laptopy, smartpohny či chytré hodinky.

Soutěž startuje 1. září a projekty je možné zasílat do 16. listopadu 2016. Veškeré informace jsou k dispozici na stránkách www.navrhniprojekt.cz  

EU na dosah

Nová brožura s přehledem informačních a poradenských sítí a programů Evropské unie.

Souhrný přehled "EU na dosah" je užitečným rádcem při orientaci v evropských záležitostech jak v soukromém, tak v profesním životě. Jde o praktického průvodce, který poslouží jako vodítko k dalším informacím o činnosti a programech Evropské unie. A to ať už o možnosti studia či práce, o právní pomoci a ochraně, evropských fondech a jiné možnosti financování projektů, nebo o podnikání, cestování a nákupech kdekoliv v Evropské unii.

Sophie a Pavel objevují Evropu

Sophie pozve svého kamaráda Pavla, se kterým si dopisuje, na návštěvu do Štrasburku, kde žije. Sophie a Pavel jsou zvídavé děti a vydávají se na výpravnou cestu po EU. Dovídají se, které země k Evropské unii patří, jak fungují evropské instituce a proč má mnoho zemí EU společnou měnu. To vše a ještě mnoho dalšího se dočtete v této brožurce. Kromě zajímavých a poučných informací zde najdete také různé kvízy, skládanky a hry.

Migrační krize - vývoj událostí v roce 2015

Tento dokumentární snímek ukazuje, jak se v roce 2015 vyvíjela migrační krize a jak EU postupovala při zajišťování komplexní reakce. Pojednává o vývoji během 9 měsíců krize v roce 2015, o němž podávají svědectví klíčoví aktéři z Rady EU a Evropské komise.

Laboratoř EU - vyhlášení 8. kola soutěže

Zastoupení Evropské komise v ČR vyhlašuje pro studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí 8. kolo soutěže "Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU". Soutěž je realizovaná Centrem evropských studií při Vysoké škole ekonomické v Praze. Více informací naleznete zde

Přihlášku můžete zasílat do 15. července 2016. 

Záznamy debat Café Evropa na Youtube

Přinášíme Vám videozáznamy z veřejných debat Café Evropa, které mají za cíl neformálním způsobem zatraktivnit a rozšířit diskuzi o aktuálních evropských otázkách. V těchto pravidelných debatách se setkávájí známé osobnosti z různých sfér a debatují o aktuálních evropských tématech a problémech. Tento formát debat může přispět také k občanské vzdělanosti a oživit diskuzi o aktuálních společenských tématech mezi studenty. Stejně tak může být i inspirací a zajímavým zdrojem pro pedagogy společenskovědních předmětů.

Záznamy z jednotlivých debat naleznete přímo na Youtube.

Aktuální informace včetně pozvánek na připravované debaty naleznete na facebooku Café Evropa

Staň se na den tvůrcem evropské politiky 2016

Vzdělávací projekt pro studenty středních škol si vyzkoušeli studenti i v roce 2016. Roli ministra nebo europoslance zastávaly dvoučlenné týmy středoškoláků, které soutěžily o hodnotné ceny v regionech. Do finále se dostali jen ti nejlepší! Letošním tématem bylo jednání o směrnici na ochranu osobních údajů. 

Soutěž EUROTIME 2016

Informační síť Europe Direct a Zastoupení Evropské komise v ČR vyhlašují 9. ročník vědomostní soutěže EUROTIME 2016. Soutěž probíhá           od 7. března do 22. května 2016 ve dvou věkových kategoriích – v kategorii do 15 a od 16 let.

Více informací se dozvíte zde.

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje další ročník soutěže o Evropskou jazykovou cenu Label!

Přihlásit můžete jakýkoli projekt z oblasti jazykového vzdělávání, který splňuje alespoň jednu z priorit pro rok 2016 a přináší do jazykové výuky něco nového. Ocenění může získat jakákoli instituce působící v oblasti jazykového vzdělávání.

Přihlášky zasílejte do 15. 3. 2016.

Více informací se dozvíte na webu Domu zahraniční spolupráce.

Mapa eurozóny

Tato nástěnná mapa zobrazuje hlavní rysy eurozóny jako zeměpisného a hospodářského celku a podává přehled jejího aktuálního rozsahu a vývoje, jak v minulosti, tak do budoucnosti.

Tištěnou verzi této nástěnné mapy můžete na vyžádání získat v knihovně Evropského domu.

Příručka o evropských právních předpisech v oblasti azylu, hranic a přistěhovalectví

Tato nová příručka poskytuje přehled evropských norem týkajících se azylu, hranic a přistěhovalectví. Je určena právníkům, soudcům, státním úředníkům, příslušníkům bezpečnostních složek, imigračním pracovníkům a dalším osobám spolupracujícím s vnitrostátními orgány i nevládními organizacemi.

Tuto publikaci si můžete přijít zapůjčit do knihovny evropského domu.

Obsah příručky je k dispozici také v elektronické podobě

Šesté vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Šesté vydání sborníku Laboratoř EU obsahující sylaby 8 nejlepších diplomových prací s tematikou EU je na světě a Vy si tento sborník vítězných sylabů, včetně předchozích vydání, můžete stáhnout v elektronické podobě zde!

Prezentace o EU

Přinášíme Vám nový vizuální materiál do výuky – prezentaci, která znázorňuje různé aspekty EU.

Tato prezentace se může stát užitečným nástrojem jak během metodické přípravy učitelů, tak během samostatného studia pro studenty. 

Na používání této prezentace se nevztahují žádné poplatky ani omezení spojená s autorskými právy a lze ji na vlastní zodpovědnost upravovat.

Celou prezentaci naleznete ke stažení zde. 

 

Vybrané publikace k migrační otázce

Přinášíme Vám seznam aktuálních publikací a dokumentů k otázce migrační vlny vydaných orgány Evropské unie, například agenturou Frontex, která odpovídá za koordinaci a spolupráci při ochraně vnějších hranic EU, nebo Evropským podpůrným azylovým úřadem (EASO).

Navrhni projekt 2015 - soutěž pro studenty středních škol

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) letos pořádá již 4. ročník úspěšné soutěže pro studenty SŠ a jejich pedagogy s názvem „Navrhni projekt, jejímž cílem je zábavnou formou seznámit mladé lidi s problematikou evropských fondů. Studenti mají možnost navrhnout vlastní projekt na libovolné téma. 

Na úspěšné autory a na jejich pedagogy čekají ultrabooky, tablety, elektronické čtečky či chytré telefony. Soutěž startuje 1. září a projekty je možné zasílat do 20. listopadu 2015. Veškeré informace jsou k dispozici na stránkách www.navrhniprojekt.cz

Staň se na den tvůrcem evropské politiky 2015

Zapojte se do nového projektu Staň se na den tvůrcem evropské politiky a vyzkoušejte si prostřednictvím soutěžní simulace jednání v institucích EU. 

Zdeněk Velíšek o Evropě

Nová kniha respektovaného českého novináře Zdeňka Velíška mapuje prostřednictví jeho komentářů otiskovaných v Evropských novinách hlavní evropské události posledních let a pomáhá uspořádat si myšlenky o Evropě. 

Tuto knihu si nyní můžete zapůjčit v knihovně Evropského domu

 

Sjednoceni v rozmanitosti

Tato příručka je ideální pomůckou pro děti i pro učitele, kteří mohou s její pomocí dětem představit kulturní, vědecké a přírodní dědictví všech členských zemí Evropské unie. Výtisk této brožury je možné zdarma objednat v knihovně Evropského domu na emailu: knihovna@evropskydum.cz. K dispozici je také legenda s popisky, dostupná zde.

Exkurze do minulosti - výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy

Jaká je role pamětních míst souvisejících s holokaustem v dnešní společnosti? Co nabízejí tato místa mladým lidem? Co mají vzít školy a pedagogové v úvahu při plánování návštěvy pamětního místa? A jak mohou učitelé takovýchto návštěv při výuce o holokaustu a o lidských právech co nejlépe využít? Tato příručka obsahuje řadu příkladů, rad a historických faktických informací, které přispějí k tomu, aby návštěva pamětních míst holokaustu byla pro pedagogy a studenty smysluplným a obohacujícím zážitkem.

Tuto příručku si můžete stáhnout v elektronické verzi a nebo si zdarma objednat výtisk v knihovně Evropského domu.

 

Podnikatelské vzdělávání: Příručka pro pedagogy

Cílem této příručky je spojit aktéry působící v oblasti podnikatelského vzdělávání a odborné přípravy za účelem představení osvědčených postupů, výměny inovativních nápadů a vzájemného učení. Tato publikace obsahuje širokou škálu činností a napadů souvisejících se zaváděním podnikatelského vzdělávání do vzdělávání učitelů. Příručka předkládá výběr příkladů inspirativních postupů, které byly vyzkoušeny v různých evropských zemích. V příručce jsou u jednotlivých příkladů vyzdviženy předpoklady a faktory úspěchu a uvedeny kontaktní údaje pro vyžádání si dalších informací. V návaznosti na to je uveden výběr praktických doporučení v naději, že budou odborníky z praxe inspirovat k přijímání opatření a k pokračování ve vlastních činnostech s cílem zajistit, aby byli učitelé schopni poskytovat podnikatelské vzdělávání.

Tuto příručku si můžete stáhnout v elektronické verzi a nebo si zdarma objednat výtisk v knihovně Evropského domu.

Čtvrté vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Čtvrté vydání sborníku Laboratoř Evropské unie obsahující 10 nejlepších diplomových prací věnujících se evropským záležitostem je na světě a Vy si sborník vítězných sylabů můžete stáhnout v elektronické podobě či si ho přijít půjčit do knihovny Evropského domu!

Za praktickými zkušenostmi do zahraničí - praktický průvodce stážemi programu Erasmus+

Vážení studenti, představujeme vám novou publikaci, která vám pomůže zorientovat se v možnostech pro získání zahraničních pracovních zkušeností nabízených novým programem pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+.

Cesta do eurostudentovy duše

Jak skutečně probíhá studium v rámci programu Erasmus+ v praxi ukazuje tento časosběrný dokument České telvize, v němž vysokoškoláci sami natočili své autentické zážitky ze studií během svého pobytu v zahraničí. Čtyři studenti, čtyři příběhy ze života na evropských univerzitách. Jak studovali, jak se bavili, jak vyšli se stipendiem a co jim rok v zahraničí dal? Režie J. Škopková. 

Dokument „Cesta do eurostudentovy duše“ můžete zhlédnout online na webu České televize a nebo získat na DVD v knihovně Evropského domu.

Třetí vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Třetí vydání sborníku Laboratoř Evropské unie obsahující 10 nejlepších diplomových prací věnujících se evropským záležitostem je na světě a Vy si sborník vítězných sylabů můžete stáhnout v elektronické podobě či si ho přijít půjčit do knihovny Evropského domu!

Výtvarná soutěž: Evropský den jazyků 2014

Zapojte se do soutěže v rámci Evropského dne jazyků. Zadání je jednoduché - vytvořte podle své fantazie jednu stránku obrázkového slovníku. Prostě stačí znázornit výtvarně jedno nebo více slov, která spolu tematicky souvisejí, a přidat k nim popisky v cizím jazyce. Na ty nejlepší čekají hodnotné ceny. Uzávěrka je 20. října.

EUROSCOLA - Vyhraj pro svou třídu cestu do Evropského parlamentu ve Štrasburku!

Jsi studentem druhého a třetího ročníku střední školy? Zajímá Tě Evropská unie a rád soutěžíš? Pak jsi tu správně! Stačí odpovědět na 10 otázek a můžeš vyhrát cestu pro sebe a svoji třídu do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku! Internetová znalostní soutěž probíhá od 30. září 2014 do 15. října 2014.

Simulace pro studenty Staň se na den tvůrcem evropské politiky v Praze

V pondělí 22. září se v Evropském domě v Praze koná další simulace pro studenty Staň se na den tvůrcem evropské politiky! Neváhej a vyplň přihlášku nejpozději do 14. září 2014, čekají tě napínavá jednání nad aktuální evropskou agendou, setkání s vrstevníky s podobnými zálibami a pro nejúspěšnější účastníky jsou rovněž připraveny hodnotné ceny – zájezd do Bruselu, čtečka Amazon Kindle a další.

Výstava Honzíkova cesta Evropou v Evropském domě

Výstava nejlepších výtvarných prací ze soutěže Honzíkova cesta Evropou trvá v Evropském domě od 12. května do 30. června 2014. Přijďte si ji zdarma prohlédnout každý všední den od 10 do 18 hodin (v PÁ do 17 hod)!

Přijďte za námi na Bambiriádu!

Poslední květnový víkend bude i letos patřit celorepublikové přehlídce volnočasových aktivit pro děti a mládež, Bambiriádě. V Praze se koná od 22. do 25. května již potřetí na Vítězném náměstí v Dejvicích. 16. ročník akce pořádané Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a podpořený Zastoupením Evropské komise v ČR nese motto „Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let“.

 

Fotografie z kulturně-informační akce Mládež v pohybu

Podívejte se na nové fotografie z kulturně-informační akce Mládež v pohybu, která se ve dnech 29. a 30. dubna 2014 konala na pontonu u Střeleckého ostrova u příležitosti 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Během dvou dnů ponton navštívily stovky žáků a studentů středních i vysokých škol.

Nové výukové moduly o volbách do Evropského parlamentu 2014

Nové výukové moduly o volbách do Evropského parlamentu 2014 pro studenty SŠ. Pro pedagogy jsou připraveny prezentace, související metodika i materiály do hodiny! 

Nová rubrika na EUHROU.CZ: Soutěže pro studenty i žáky

Vědomostní, literární, fotografické a všechny další soutěže přehledně na jednom místě - pro žáky, středoškoláky i vysokoškoláky! Zapojte se do některé z vyhlášených soutěží a vyhrajte zajímavé ceny. Neváhejte - přihlašování již běží!

Nové výukové moduly o EU pro pedagogy SŠ

Osm nových interaktivních vzdělávacích modulů věnujících se aspektům Evropské unie a výchovy k občanství, které jsou připraveny ihned k použití ve výuce! Připraveny jsou pro Vás prezentace, související metodika i materiály do hodiny. Obohaťte Vaši výuku netradičním způsobem - využitím nových modulů, jejichž obsah byl vybrán přímo na základě rozhovorů se studenty středních odborných škol a gymnázií.

Výstava a odborný seminář Stopy totality pro školy v Evropském domě

V Evropském domě startuje 16. září nová výstava Stopy totality zaměřená na příběhy z padesátých let, která vznikla ve spolupráci se žáky a studenty zapojených škol. Přijďte se třídou na výstavu Stopy totality spojenou s odborným seminářem až do 20. prosince!